Dózsa - a gyerekek szolgálatában!

 
 
 
 

“Az iskola műhely, ahol az ember - a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben - emberré válik.”
dr. Pápai Lajos

 

DUNAÚJVÁROSI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tagintézmény: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola

 


ESEMÉNYNAPTÁR    GALÉRIA     EREDMÉNYEINK    SZAKMAI SIKEREINK     Díjazott diákjaink


Szülők részére:  Elérhetőségünk  Fontos telefonok   GYERMEKVÉDELEM   Ebédbefizetések  Fogadóóra    CSENGETÉSI REND    Hit/erkölcsoktatás   Tanszoba ;  Szülői délutáni kikérő tanszobáról  Diákigazolvány   Biztosítás    PILLEKŐ-akciónk   KÖSZÖNJÜK!      

 


 

2017 JANUÁR

 

- 01. 03. 1. tanítási nap (A-hét kedd szerint)

- EBÉDBEFIZETÉS

- 01. 09-e hete: Próbafelvételi írása matematikából (8. osztályok)

- 01. 09. 17-18 óráig: FOGADÓ ÓRA - utolsó, a félév zárása előtt!

- 01. 11. 16-18 óráig: JÁTSZÓHÁZ a leendő elsős óvodások részére

- 01. 20. ELSŐ FÉLÉV VÉGE

- 01. 21. 10 óra: KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELI FELVÉTELI (8. oszt.)

Pótló írásbeli: január 26. 14 órától (csak törés, kórház esetén)

- 01. 23. Megemlékezés kiállítással a Magyar Kultúra Napjáról

- 01. 25. Tankerületi Szövegértő verseny 4. évfolyamosok részére

- 01. 27. Félévi értesítők kiosztása

- A 8. osztályos diákok szülei beküldik a kitöltött felvételi lapokat: január 30.

TOVÁBBTALULÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 


 

FEBRUÁR - előzetes

 

- 02. 03. ISKOLANYITOGATÓ - tagozataink bemutatkoznak a leendő 1. osztályosoknak

- EBÉDBEFIZETÉS

- 02. 06. TANÍTÁSI SZÜNET - Tanárok félévi értekezlete

- 02. első hete: FÉLÉVI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
           a 8. oszt. diákok szülei ekkor írják alá a kinyomtatott felvételi lapokat!

TOVÁBBTALULÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

- 02. 10. Alsós farsang

- 02. 17. Zrínyi Ilona országos matematikai verseny

- 02. 24. Felsős farsang

- 02. 28. Busójárás, kiszebáb égetés - alsó tagozat

 

MÁRCIUS - előzetes

 

- 03. 13. Fogadó óra

- 03. 13. Ki tud többet? - idegennyelvi vetélkedő angol és német nyelvből

- 03. 14. Iskolai megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról - 7. b műsora - Tatár Edina osztályfőnök vezetésével

- SZÜNET: márc. 15-17-ig (nemzeti ünnep; Tavaszi szakmai nap, Tanári kirándulás)

- 03. 20. A Víz Világnapja a Szitakötő program keretében, kiállítás az aulában

- 03. 21. Szent László éve – tankerületi történelem verseny szervezése

- 03. 21. 16:30, ebédlő - Leendő 1. osztályosok szüleinek tájékoztatása

- 03. 30. Házi versmondó verseny - alsó tagozat

 

 


 

Hit és Erkölcsoktatás a 2016-17-es tanévben:

 

KEDDenként évfolyam

1. órában

5, évfolyam
2. órában 1. évfolyam
3. órában 2-3. évfolyam
4. órában 4. évfolyam
6. órában 6. évfolyam
7. órában 7. évfolyam

Minden év május 20-ig jelezheti a szülő a változás igényét! (Erről aktuálisan az osztályfőnöktől kapnak tájékoztatást és igénylőlapot.)


 

 

Fontosabb időpontok

2016-2017. tanévben kiadható napjaink

1. Őszi Szakmai Nap         - 2016. november 7. (első nap: nov. 8. kedd)
2. Félévi értekezlet             - 2017. február 6. (első nap: febr. 7. kedd)
3. Tavaszi Szakmai Nap    - 2017. március 16. (márc 15.höz két nap jön!)
4. Tantestületi kirándulás   - 2017. március 17. (márc 15.höz két nap jön!)
5. Gyereknap DÖK             - 2017. június 13.
            

Munkanap áthelyezések hivatalosan:

2016. október 15. (szombat) munkanap – 2016. október 31. (hétfő) pihenőnap

 

 

Szünetek (2016/17-es tanévben)

Őszi: 2016. okt. 29-november 7-ig. [Utolsó nap: október 28, péntek), első nap: november 8, kedd - az Őszi Szakmai Nap miatt!)
Téli: 2016. december 22. - 2017. január 2.(utolsó nap: dec. 21, szerda; első: 2017. jan.3, kedd ).
Tavaszi: 2017. április 13-18-ig (utolsó: április 12. szerda; első nap: április 19. szerda)

Szünet még -a kiadott napok eredményeként: 2017. március 15-16-17 + a hétvége is! (Utolsó nap: március 14, első nap: március 20. hétfő)

 


Tisztelt Támogatóink!

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-át a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány számlájára utalták!

Az így kapott összeget az idegennyelvi oktatás, nyári táborok, sportversenyek támogatására, jutalomkönyvek, iskolai bútorok, fejlesztőjátékok vásárlására és az iskola informatikai felszereltségének fejlesztésére fordítjuk.

Köszönjük eddigi felajánlásaikat, és az idei évben is várjuk a felajánlásaikat!

- az Alapítvány kuratóriuma és a dózsások

 

Alapítványunk adatai:

Neve: Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány
Adószáma: 18489918-1-07

 


Kedves Szülők, honlap látogatók!

 

Örömmel adjuk közre a diákjaink által, tanórákon készített rajzokat. Gyönyörködjenek benne, hisz egyik-másik valóságos műalkotás.

            

A rajzokhoz vezető linket itt találja.                                                                                                                            

Eddigi eredményeinkről itt , díjazottjainkról pedig itt olvashatnak!
   

Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek!

 

GALÉRIA