Dózsa - a gyerekek szolgálatában!

 
 
 
 

“Az iskola műhely, ahol az ember - a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben - emberré válik.”
dr. Pápai Lajos

 

DUNAÚJVÁROSI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tagintézmény: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola

 


ESEMÉNYNAPTÁR    GALÉRIA     EREDMÉNYEINK    SZAKMAI SIKEREINK     Díjazott diákjaink


Szülők részére:  Elérhetőségünk  Fontos telefonok   GYERMEKVÉDELEM  Ebédbefizetések  Fogadóóra Hit/erkölcsoktatás Diákigazolvány Tanszoba Szülői délutáni kikérő tanszobáról Biztosítás   Olvasnapló    PILLEKŐ-akciónk    KÖSZÖNJÜK!      

 Kedves Családok, Dózsás támogatók!

A Pillekő Homokozó pályázatunknál nyújtott segítségeteknek köszönhetően iskolánk nyerte el a Tesco 400.000 Ft-os támogatását, ill. közel 2000 PET palackot gyűjtöttünk össze. Programunk hamarosan a megvalósítás szakaszába lép.
Terveink 2016. aug.24-26-ig, 3 napos kreatív műhely foglakozás keretében, iskolai közösségünk aktív részvételével, összefogásával valósulhatnak meg. Legyél te is részese az alkotás folyamatának!

Szeretettel várjuk a lelkes családokat aug. 24-25-26-án 9 órától délutánig!

A gyerekek a 2. naptól, aug. 25-től tudnak hozzánk csatlakozni.

A szükséges kis méretű gumikesztyűk beszerzése miatt kérjük, hogy a gyermekek részvételét előre jelezzétek az adri0629@gmail.com e-mail címen.

Köszönjük a segítségeteket!

A Dózsa iskola csapata

 

 

AUGUSZTUS

- Pótvizsga időpontja: 2016. augusztus 23. 10 órától.

- Ebédbefizetés: augusztus 15, 16: 7-17 órig, pótbefizetés: aug. 22. 7-15 óráig.

- PILLEKŐ-HOMOKOZÓ ÉPÍTÉSE: AUG. 24. 9 órától - szeretettel várjuk a szülőket, diákokat!

 

 

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 39-40. §-a alapján iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a 85.500,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 99.750,- Ft-ot nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A  kérelemhez mellékelni kell a megelőző havi jövedelemigazolásokat, valamint a köznevelési intézmény igazolását a gyermek (tanuló) felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12, 13-16 óráig,
Szerda: 8-12, 13-18 óráig,
Péntek: 8-12 óráig.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal – Szociális osztály
Dunaújváros, Városháza tér 2. földszint.

 

 

SZEPTEMBER

 

- 09. 01. TANÉVKEZDÉS

- Az első osztályosok ünneplőben érkezzenek, ünnepélyes évnyitójuk 8 órakor kezdődik az aulában.
- A többi évfolyam a tantermébe érkezzen 3/4 8-ra.
- Alsóban 3, felsőben 4 osztályfőnöki óra lesz megtartva.
- Aláírt bizonyítványt, valamint íróeszközt, osztályfőnöki füzetet (felső), üres iskolatáskát hozzanak a gyerekek.

 

TANKÖNYVBEFIZETÉS

 

Tisztelt Szülők!

 

A KELLO-tól az alábbi információkat kaptuk a tankönyvek befizetésével kapcsolatban:

- A POSTAI CSEKKEKET szeptember 1-jén kapják a gyerekek, és szeptember 15-éig lehet befizetni.

- Átutalás esetén a következő bankszámlaszámot kell beírni: 64400068-30107825-11100049 (név nélkül), szintén szeptember 1-15-ig.

 

Az iskolakezdési támogatásról fentebb találnak részletes tájékoztatást!

 

 


 

Hitoktatás a 2015-16-os tanévben:

Az 1-2. évfolyam számára: KEDD 4. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
a 3. évfolyam számára KEDD 5. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
az 5. évfolyam számára KEDD 6. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
a 6-7. évfolyam számára KEDD 7. óra az alábbi termekben (Dózsában):

hét
Római katolikus
Görög katolikus
Hit Gyülekezete
Evangélikus
Református
A északi kisterem Könyvtár kis bioszszertár (máshol) déli kisterem
B északi kisterem Könyvtár kis bioszszertár (máshol) déli kisterem

 


 

Fontosabb időpontok

2016-2017. tanévben kiadható napjaink

1. Őszi Szakmai Nap         - 2016.
2. Félévi értekezlet             - 2017.
3. Tavaszi Szakmai Nap    - 2017.
4. Tantestületi kirándulás   - 2017.
5. Gyereknap DÖK             - 2017.    
              

Munkanap áthelyezések hivatalosan:

2016. október 15. (szombat) munkanap – 2015. október 31. (hétfő) pihenőnap

2016. március 5. (szombat) munkanap – 2016. március 14. (hétfő) pihenőnap

 

Szünetek (2016/17-es tanévben)

Őszi: 2016. november 2-4-ig. [Utolsó nap: október 28, péntek), első nap: november 7, hétfő).
Téli: 2016. december 22. - 2017. január 2.. (utolsó nap: dec. 21, szerda; első: 2017. jan.3, kedd ).
Tavaszi: 2017. április 13-18-ig (utolsó: április 12. szerda; első nap: április 19. szerda)

 


Tisztelt Támogatóink!

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-át a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány számlájára utalták!

Az így kapott összeget az idegennyelvi oktatás, nyári táborok, sportversenyek támogatására, jutalomkönyvek, iskolai bútorok, fejlesztőjátékok vásárlására és az iskola informatikai felszereltségének fejlesztésére fordítjuk.

Köszönjük eddigi felajánlásaikat, és az idei évben is várjuk a felajánlásaikat!

- az Alapítvány kuratóriuma és a dózsások

 

Alapítványunk adatai:

Neve: Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány
Adószáma: 18489918-1-07

 


Kedves Szülők, honlap látogatók!

 

Örömmel adjuk közre a diákjaink által, tanórákon készített rajzokat. Gyönyörködjenek benne, hisz egyik-másik valóságos műalkotás.

            

A rajzokhoz vezető linket itt találja.                                                                                                                            

Eddigi eredményeinkről itt , díjazottjainkról pedig itt olvashatnak!
   

Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek!

 

GALÉRIA