Dózsa - a gyerekek szolgálatában!

 
 
 
 

“Az iskola műhely, ahol az ember - a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben - emberré válik.”
dr. Pápai Lajos

 

DUNAÚJVÁROSI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tagintézmény: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola

 


ESEMÉNYNAPTÁR    GALÉRIA     EREDMÉNYEINK    SZAKMAI SIKEREINK     Díjazott diákjaink


Szülők részére:  Elérhetőségünk      Ebédbefizetések     Fogadóóra  KÖSZÖNJÜK!  Ingyentankönyv    Hit- és erkölcsoktatás    Diákigazolvány   Tanszoba     Szülői délutáni kikérő tanszobáról      Szülői hiányzási igazolás (3 nap)   Biztosítás   Olvasnapló    PILLEKŐ-akciónk


 

NYÁRI ÜGYELET

július 6. 8-13h Tóth Györgyné igazgató
július 13. 8-13h

Pálné Kellner Márta igazgatóhelyettes
Farkas Márta tagintézmény vezető

július 20. 8-13h Miklós Gabriella igazgatóhelyettes
július 27. 8-13h Miklós Gabriella igazgatóhelyettes
augusztus 3. 8-13h Tóth Györgyné igazgató
Farkas Márta tagintézmény vezető
augusztus 10. 8-13h Márkliné Huszárik Mária igazgatóhelyettes
augusztus 15. 10-16h Pálné Kellner Márta igazgatóhelyettes
augusztus 17. 8-13h Tóth Györgyné igazgató
Márkliné Huszárik Mária igazgatóhelyettes

 

AUGUSZTUS

Pótvizsga időpontja: 2016. augusztus 23. 10 órától.

Ebédbefizetés: augusztus 15, 16: 7-17 órig, pótbefizetés: aug. 22. 7-15 óráig.

 

 

SZEPTEMBER

 

- 09. 01. TANÉVKEZDÉS

Az első osztályosok ünneplőben érkezzenek, ünnepélyes évnyitójuk 8 órakor kezdődik az aulában.
A többi évfolyam a tantermébe érkezzen 3/4 8-ra.
Alsóban 3, felsőben 4 osztályfőnöki óra lesz megtartva.
Bizonyítványt, valamint íróeszközt, osztályfőnöki füzetet (felső), üres iskolatáskát hozzanak a gyerekek.

 

 

 


 

Hitoktatás a 2015-16-os tanévben:

Az 1-2. évfolyam számára: KEDD 4. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
a 3. évfolyam számára KEDD 5. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
az 5. évfolyam számára KEDD 6. óra - a SZILÁGYI Tagiskolában,
a 6-7. évfolyam számára KEDD 7. óra az alábbi termekben (Dózsában):

hét
Római katolikus
Görög katolikus
Hit Gyülekezete
Evangélikus
Református
A északi kisterem Könyvtár kis bioszszertár (máshol) déli kisterem
B északi kisterem Könyvtár kis bioszszertár (máshol) déli kisterem

 


 

Fontosabb időpontok

2016-2017. tanévben kiadható napjaink

1. Őszi Szakmai Nap         -  2016.
2. Félévi értekezlet             - 2017.
3. Tavaszi Szakmai Nap    - 2017.
4. Tantestületi kirándulás   - 2017.
5. Gyereknap DÖK             - 2017.    
              

Munkanap áthelyezések hivatalosan:

2016. október 15. (szombat) munkanap – 2015. október 31. (hétfő) pihenőnap

2016. március 5. (szombat) munkanap – 2016. március 14. (hétfő) pihenőnap

 

Szünetek (2016/17-es tanévben)

Őszi: 2016. november 2-4-ig. [Utolsó nap: október 28, péntek), első nap: november 7, hétfő).
Téli: 2016. december 22. - 2017. január 2.. (utolsó nap: dec. 21, szerda; első: 2017. jan.3, kedd ).
Tavaszi: 2016. április 13-18-ig (utolsó: április 12. szerda; első nap: április 19. szerda)

 


Tisztelt Támogatóink!

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-át a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány számlájára utalták!

Az így kapott összeget az idegennyelvi oktatás, nyári táborok, sportversenyek támogatására, jutalomkönyvek, iskolai bútorok, fejlesztőjátékok vásárlására és az iskola informatikai felszereltségének fejlesztésére fordítjuk.

Köszönjük eddigi felajánlásaikat, és az idei évben is várjuk a felajánlásaikat!

- az Alapítvány kuratóriuma és a dózsások

 

Alapítványunk adatai:

Neve: Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány
Adószáma: 18489918-1-07

 


Kedves Szülők, honlap látogatók!

 

Örömmel adjuk közre a diákjaink által, tanórákon készített rajzokat. Gyönyörködjenek benne, hisz egyik-másik valóságos műalkotás.

            

A rajzokhoz vezető linket itt találja.                                                                                                                            

Eddigi eredményeinkről itt , díjazottjainkról pedig itt olvashatnak!
   

Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek!

 

GALÉRIA