Dózsa - a gyerekek szolgálatában!

 
 
 
Gyermekvédelem

Vissza a kezdőoldalra 

 Gyermekvédelemről      Tankönyvekről      Étkezésről      Fontos telefonok

 

Aktuális

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 39-40. §-a alapján iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a 85.500,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 99.750,- Ft-ot nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A  kérelemhez mellékelni kell a megelőző havi jövedelemigazolásokat, valamint a köznevelési intézmény igazolását a gyermek (tanuló) felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12, 13-16 óráig,
Szerda: 8-12, 13-18 óráig,
Péntek: 8-12 óráig.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal – Szociális osztály
Dunaújváros, Városháza tér 2. földszint.

 


 

Gyermekvédelemről

* Ki a felelős, és mik az elérhetőségei?

Márkliné Huszárik Mária gyermekvédelmi felelős

- telefonszám: 0625413035 (kapcsolják); Szilágyi iskolában

- Fogadó órái:

Dózsa György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
hétfőn 7.30-10 és 14-16 óráig
hétfőn 10-12 óráig
szerda 7.30-10 óráig
csütörtökön10-12 óráig

 

 

* Mikor fordulhatunk a gyermekvédelmi felelőshöz?


- Iskolalátogatási igazolásért

- Ha valamilyen gond van az iskolában
- Ha valamilyen gond van otthon
- Ha gond van bárhol, és bármikor
- Ha nincs kinek elmondani
- Ha valakinek el kell mondani
- Ha úgy tűnik, talán valaki tudna segíteni
- Ha úgy érezzük, hogy talán senki sem tud segíteni


*Ki jelezheti a problémát?


- A gyermek
- A szülő
- A pedagógus
- Bárki, aki a gyerekekkel kapcsolatban áll


Tankönyvekről

Tisztelt Szülők!


A 2016/2017. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülnek azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben
1. évfolyamosok
2. évfolyamosok
3. évfolyamosok
4. évfolyamosok

Az ő számukra nem kell semmiféle nyomtatványt kitölteni, ők automatikusan ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. 

Ingyenes tankönyvellátásban részesül az a tanuló is aki
* rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
* tartósan beteg
* 3 vagy több gyermekes családban él
* sajátos nevelési igényű
* nevelésbe vett (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett)

A jogosultságot a megfelelő dokumentumokkal igazolni kell.
Nyomtatvány kérhető az osztályfőnököktől vagy az iskola gyermekvédelmi felelősétől, de letölthető az iskola honlapjáról is. 

Márkliné Huszárik Máriagyermekvédelmi felelős

 

Étkezési díjkedvezmények100%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani 

az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették,

az intézményi térítési díj 50%- át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) az 1-8.évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,

c) sajátos nevelési igényű (pszichés fejlődési zavar, autizmus, beszéd-, hallás-, látás fogyatékossága esetén, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

 

EGÉSZ NYÁRRA BIZTOSÍTOTT AZ INGYENES ÉTKEZTETÉS

 

Fontos telefonok


 

Iskolaorvos:Dr. Smidt Beatrix - a Dózsa iskolában keddenként 9-11 között


Iskolavédőnő:Temesiné Garas Anikó
telephely: Derkovits M. út 2-4.
telefon: 25/413-848
iskolai napjai: hétfő, kedd, szerda 8-14-ig
iskolai fogadóórája: hétfő, 12-14-ig.

Makara Melinda -Gyermekjogi képviselő
Veszprém-Fejér megye
06 20 489 9621


FM Pedagógiai Szakszolgálat(régen Nevelési Tanácsadó)
Dunaújváros, Vasmű út 41
06 25 409 941


Logopédia Intézet
Lilla köz 1. /Dózsa II. városrész/
telefon 25/412-607


Egészségmegőrzési Központ
Erkel kert 23.
telefon: 25/412-123
Pszichológiai tanácsadás, tanulásmódszertan, serdülő konzultáció, iskolai szorongáscsökkentő tréning. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Bartók Béla út 6/b
A szolgálat részletes tájékoztatója az iskola földszinti bejáratánál olvasható.


Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal "A" épület, 401-408-as szoba
telefon: 25/412-411/200


Szociális Iroda Szociálpolitikai csoportja
Polgármesteri Hivatal "B" épület, fszt. 1-13.; 19.
telefon: 25/412-211/108
Pénzbeli és természetbeni eseti és rendszeres támogatások elbírálása és utalványozása. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.


Szociális Iroda Intézmény-igazgatási és gyermekvédelmi csoport
Polgármesteri Hivatal "B" épület, fszt. 201-202.; 213-214.
telefon: 25/412-211/208
Veszélyeztetett kiskorúak védelembe vétele, családgondozó kirendelése, felmentése.
Apai elismerő nyilatkozat felvétele, ideiglenes hatályú elhelyezés.
Megkeresésre környezettanulmány készítése.

 

Útkeresés Segítő Szolgálat
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b
06 25 510 100

krízis ügyelet: 06 20 387 2059

 


Gratulálunk!Átadták a Dunaújváros Ifjúságáért DíjatA csütörtöki (2016.05.19.) közgyűlés elején ünnepélyes keretek között adták át ezeket az elismeréseket. Az önkormányzat az ifjúsági korosztály nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismerésére alkotta meg ezt a díjat, amelyet idén Klamerusz Ilona Mária pedagógusnak és Márkliné Huszárik Mária igazgató-helyettesnek adományozta. 

A Dózsa György Általános Iskola szociális és gyermekvédelmi ügyekért felelős igazgatóhelyettese 1996 óta dolgozik az iskolában. Itt és a Szilágyi iskolában látja el igazgatóhelyettesként a gyermekvédelemmel, tanulók szociális ügyeivel kapcsolatos feladatokat. Pedagógiai tevékenysége középpontjában a segíteni akarás áll. Szívósan keresi azokat a gyerekeket, akiknek segíteni kell, vagy lehet. És segít, ha kell anyagilag, élelemmel, ruhával, vagy jó szóval, törődéssel. Gyógyíthatatlan beteg tanulójuk az ő közbenjárásával kapott otthoni használatra számítógépet, de hónapokig látogatott Lyme-kóros kislányt, gondoskodott beteg, magatehetetlen anyukáról és fiáról. Fáradhatatlanul, ellenszolgáltatás nélkül segít pótolni a sok-sok elmaradást egy-egy hosszasan hiányzó tanulóval. Minden lehetőséget felkutat, felhasznál a problémák mielőbbi megoldására, a félresiklott személy helyes útra való visszaterelésére. A NAT bevezetése óta szinte minden induló tanfolyamra jelentkezett és sikeresen elvégezte, hiszen fontos számára az önképzés, fejlődés. Indulás óta sikerrel pályázik az Útravaló tehetséggondozó programba, melyben ő maga is mentor. Minden tanévben volt több olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki részesülhetett a közalapítvány ösztöndíjában. A város középiskoláival közös pályázatban vesz részt az iskola, melyet szintén ő koordinál. Ez a program az „Út a szakmaválasztáshoz”, melyben a jó tanuló, ám szociálisan rossz körülmények között élő diákoknak nyerhetnek havi rendszerességgel ösztöndíjat. A Sió támogatási programban is évek óta pályázik az iskola az ő vezetésével, aminek következtében minden év elején új iskolatáskákkal ajándékozhatják meg a rászoruló anyagi nehézségekkel küzdő tanulókat. Több éve eredményes jótékonysági akciója a nehéz sorsú családok és a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozása és karácsonyfához juttatása. Szakmai tudásával a pályakezdőket is segíti. Többször végzett mentori tevékenységet végzős szociálpedagógiai szakos hallgatók számára. Nyári szabadsága alatt saját meggyőződése alapján gyermekvédelmi ügyeletet tart. Ajtaja mindig nyitva áll a segítséget kérő gyermekek, szülők előtt egyaránt.

Forrás: http://dunaujvaros.com/hirek/201605/atadtak_a_dunaujvaros_ifjusagaert_dijat

  

 

 

 

Vissza a kezdőoldalra