Díjazott pedagógusaink

 

Dunaújváros önkormányzata minden évben június 10-én tiszteleg a pedagógusok, az oktatás területén dolgozók előtt. Az ünnepségen a díjakat, elismeréseket városunk polgármestere, dr. Kálmán András adta át az arra érdemeseknek.

Iskolánk két pedagógusát is a kitüntetettek között köszönthettük.

PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA EMLÉKÉRMET
vehettek át többévtizedes, kiváló munkájuk elismeréseképp.

Két kitüntetettünk:

GÁBOR MÁRTONNÉ és HALÁSZ ATTILÁNÉ

 

Gábor Mártonné
   

A Dózsa György Általános Iskola tanára 1971 óta dolgozik a pályán, a Dózsa György Általános Iskola alapító pedagógusa, 1979 óta a tantestület elismert tagja. Biológia–mezőgazdaságtan diplomája mellé levelező tagozaton végezte el a földrajz szakot - két kisgyerek s a mindennapi tanítás mellett, kiváló eredménnyel.

Magasra helyezte a mércét munkájában is. Olyan szent dolognak érezte hivatását, hogy az minden percét kitöltötte életének. Ennek elismeréseképpen kapta meg Dunaújváros Oktatásügyéért kitüntetési díjat 1995-ben.

Nem ismert lazítást, betegállományt, panaszkodást. Egyike volt a reggel 7 órakor érkezőknek s utolsók közt az iskolából távozóknak. Képességeire, rendkívüli kitartására hamar felfigyeltek főnökei, különféle fontos feladatokkal bízták meg, amiket – számára mi sem volt természetesebb – maradéktalanul elvégzett.

Szívügyének tekintette a hátrányos helyzetű tanulók értelmi, érzelmi, lelki nevelését, segítségét. Tanítványaiért mindent megtevő osztályfőnök, tanár, segítő társ.

Nem múlhatott el iskolai rendezvény, program nélküle. Mindenkor az elsők között jelentkezett a megvalósítandó feladatok elvégzésére. Tudta, teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a tanári munka nem merül ki a tanórák megtartásában, a javításban, az értekezletekben. Úgy tudunk igazán hatni, nevelni, ha minél többször érezzük a gyerekek közelségét, ha minél többet köztük vagyunk – ezt az elvét soha nem adta fel.
   
Az utolsó tanítási napjáig aktív, mindenre s mindenkire odafigyelő osztályfőnök, szakmai útmutatást adó, példát mutató közösségi ember volt. Igaz szívből örült tanítványai, munkatársai sikereinek, eredményeinek, különösen büszke volt iskolájára. Iskolája pedig őrá.

Gábor Mártonné

 

 

Halász Attiláné

 
 A Dózsa György Általános Iskola tanítója 1969-ben kezdte meg pedagógusi munkáját a Komárom megyei Súron, ahol hat évig tanított. Ezután hét évet ugyancsak egy kisközségi iskolában töltött, majd 1985-ben került a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolába, mint alsó tagozatos tanító.
   
Az eltelt két évtized alatt nagy elismertségre, megbecsülésre tett szert a kollégák, a szülők és a gyerekek között egyaránt. Mindennapi munkáját a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége és a gyerekek szeretete hatja át.
   
Kora reggeltől késő délutánig rendkívüli türelemmel foglalkozik tanítványaival. Osztályában a gyerekek nyugodtak, nyíltak, kedvesek, olyanok, mint tanító nénijük.
   
A lemaradó és a tehetséges gyerekekre külön-külön is sok gondot fordít. A gyengébb képességű tanulóknak odaadó figyelemmel egyengeti útját, minden szakmai tudásával, irántuk való mély megértésével segíti őket. Tudja, vallja, hogy bennük is rengeteg az érték, s az ő dolga mindezt a felszínre hozni.
   
Tehetséges tanulóival való eredményes munkáját tükrözik a hosszú évek alatt elért folyamatos sikerek. Szilárd, nagyon megalapozott tudást ad tanulóinak, mely komoly biztosítás számukra életük sikeres folytatásához. Tanítványai előmenetelét, fejlődését felsőbb osztályokban is kitartóan követi, őszintén örül eredményeiknek, jó szándékú, szinte anyai tanácsait, meglátásait a kamaszok is szívesen fogadják.
   
Munkáját rendíthetetlen akarattal, hittel végzi, s ezt tanítványaitól is elvárja. Mindenben a legjobbra törekszik, s lelkesedésével magával ragad gyermeket, felnőttet egyaránt.
   
Kimagasló az anyanyelvi nevelése, tanítványai rendszeres könyvtár-, színházlátogatók, író-olvasó találkozók aktív részesei. Minden alkalmat – kirándulást, erdei iskolát – megragad a gyermekek minél teljesebb megismerésére, a gyermeki szívek, gondolatok felfedezésére.
   
Kötelességének érzi a pályakezdő fiatalok segítését. Osztálya ajtaja mindig nyitva áll számukra, segíti őket a rendkívül összetett pedagógusi munkában való helyes eligazodásban.
   
Életével, munkájával nemcsak kollégái előtt vált példaképpé, hanem családjában is, hiszen három gyermeke közül ketten is a pedagógusi pályára léptek.
   
Igazi, mélyen elkötelezett pedagógus, a szó legszorosabb értelmében: tanítónő.

Halász Attiláné

 

 

Nagyon büszkék vagyunk Rájuk, őszinte szívvel gratulálunk!

- a Dózsások

 

Vissza a kezdőlapra